The Messiah – 24 maart

The Messiah verteld het verhaal van de Messias die werd geboren in Bethlehem, opgroeide in Israël waar de mensen hem beter leerde kennen. Hij onderwees hen, deed wonderen en vertelde prachtige verhalen.
Uiteindelijk stierf Hij aan het kruis op Golgotha, maar stond Hij na drie dagen weer op om terug te gaan naar Zijn Vader in de hemel.

Tijdens deze avond worden liederen gezongen uit The Messiah van het Oslo Gospel Choir, geschreven door Tore W Aas. Tijdens het concert zal het evangelie van Jezus Christus uit de Bijbel worden voorgelezen.

Het wordt een avond waarin we ons samen zullen verwonderen over de impact die Zijn leven op aarde voor Zijn discipelen is geweest, waarin we de pijn van zijn moeder Maria zullen voelen, maar waarin we vooral de liefde die Jezus voor deze wereld heeft, samen zullen ervaren.
Een prachtige voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen.

Je bent van harte welkom om hier bij aanwezig te zijn. Kaarten zijn te krijgen via de leden van Reflection.