Reflection And The Psalm Project – 2016

‘Reflection And The Psalm Project’

was een project waarin de Psalmen centraal stonden. Eeuwenoude liederen, met een nog altijd actuele lading. Liederen vol verdriet, wanhoop, blijdschap en hoop.

We zongen de Psalmen op 18 juni samen met The Psalm Project in de Jozefkerk in Assen. Het werd een prachtige avond waar we nog vaak met hele mooie herinneringen aan terug denken.