Nieuwsbrief

Van het bestuur

Hey koorgenoten,

Zoals vorige week aangekondigd hierbij weer een nieuwsbrief. Het was de afgelopen tijd een heftige tijd. Het was alle zeilen bijzetten. Helaas hebben we de groepsapp ook op ‘alleen lezen’ moeten zetten. We hebben geprobeerd om ‘alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen’.

Ook middels deze brief doen we een beroep op jullie inzet voor ons koor en vragen we commitment.
Zet je in door aanwezig te zijn, thuis te oefenen en tijdens de repetities Carola alle ruimte geven om aanwijzingen te geven, dat maakt het voor ieder van ons fijn om lid te zijn. Kun je niet aanwezig zijn, meld je dan af op: reflectionassen@hotmail.com, of contact Lucy hierover even. En krijg je informatie doe er dan wat mee.

We bezinnen ons nog op het gebruik van de groepsapp. Toen deze is aangemaakt hebben we het volgende afgesproken:
We zetten deze in om de lijntjes van Carola naar ons als koorleden kort te houden. Dus dat Carola kan delen welke liederen we de komende repetitie gaan oefenen. Daarnaast kan het zijn dat wij als bestuur bepaalde zaken delen via de groepsapp. Ook kunnen opnames die gemaakt zijn tijdens de repetities worden gedeeld via deze groepsapp. We zijn een grote groep mensen, dus we proberen het een beetje ‘zakelijk’ te houden. Alleen de noodzakelijke dingen delen. Voor vragen en suggesties kun je altijd bij ons terecht. In elke groep heb je omgangsvormen en spelregels. Dat geldt dus ook voor ons. We hebben met Carola afgesproken dat zij een repetitieschema gaat opstellen als we weer naar