Infobrief en voorwaarden

Welkom nieuw lid/beste geïnteresseerde,

Wat fijn dat je Gospelkoor Reflection uit Assen hebt gevonden! Wij vinden het leuk dat je lid bent geworden of dit overweegt. Je kunt met ons meezingen met één of meerdere projecten.  In deze brief staat informatie over Reflection: wie we zijn, waar we voor staan en wat het koor en de leden van elkaar verwachten.

Bij Reflection dragen wij graag ons geloof in God uit en zingen wij met passie voor Hem. We vinden het ook belangrijk om met plezier onze hobby uit te oefenen. Om ervoor te zorgen dat iedereen dat plezier kan beleven, staat hieronder een aantal afspraken: 

Wat mag je van ons verwachten: 

 • Afwisselende projecten met veel nieuwe muziek, leuke optredens en mooie concerten. Een project duurt meestal 6 tot 9 maanden en wordt afgesloten met een concert.
 • Het huidige project is een feestje, omdat we in 2020 ons 30-jarig jubileum vieren. De planning voor optredens en het jubileumconcert is nog onder voorbehoud, maar houdt 4 april en 3 en 10 oktober alsvast leeg in de agenda.
 • Een dirigent die zorgt voor een goede voorbereiding van de repetities en voor een duidelijke planning van concerten en optredens.
 • Een bestuur dat zorgt voor een duidelijke planning en heldere communicatie van projecten, optredens en concerten.
 • Overleg tussen het bestuur en de leden over het aannemen van eventuele extra optredens.
 • Toegang tot Dropbox voor de muziekstukken en oefentracks, en de koorapp voor belangrijke mededelingen.
 • Ten minste eenmaal per jaar een ledenvergadering waarin we terugkijken naar wat we hebben gedaan en vooruitkijken naar de toekomst.
 • Maximale inzet om onze doelstellingen te bewaken, namelijk met veel plezier en goede inzet de naam van God te prijzen tijdens repetities, optredens en concerten.

Wat verwachten we van onze leden: 

 • Dat je op donderdagavond en eventuele extra repetities zoveel mogelijk en op tijd aanwezig bent. We repeteren op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur, in de ‘Kandelaar’, de kerk aan de Oude Molenstraat 20, Assen. Tijdens de pauze kan je voor €0,90 koffie of thee kopen. Tijdens de open repetities is koffie en thee gratis voor nieuwe leden en belangstellenden.
 • Als  je er een keer niet bij kan zijn, meld je je uiterlijk om 19.00 uur af via de mail: reflectionassen@hotmail.com  
 • Dat je aanwezig bent tijdens onze concerten en optredens. Kun je niet? Dan geef je dit een week    na de bekendmaking van de datum door via reflectionassen@hotmail.com.  
 • Dat je thuis de liederen instudeert en uit het hoofd leert. 
 • Dat je bijdraagt aan een prettige sfeer tijdens de repetities met een goede balans tussen serieus     instuderen en gezelligheid.
 • Dat je de muziek waar je via Dropbox toegang tot hebt, uitprint en meeneemt naar de repetitie. Meenemen op een tablet kan natuurlijk ook, liever niet via een telefoon. 
 • Dat je de originele bladmuziek die wordt uitgedeeld en je in bruikleen krijgt, netjes bewaart. Hierop maak je uitsluitend met potlood aantekeningen. Als je stopt als lid, lever je deze muziek weer in.
 • Oefentracks en (blad)muziek zijn alleen bestemd als oefenmateriaal voor de leden van Reflection. Het delen van deze materialen met derden of op Social Media is niet toegestaan.
 • Dat je iedere maand de contributie betaalt (via automatische incasso). De contributie bedraagt €17,50. De looptijd van het lidmaatschap en de daarbij behorende contributie is gebonden aan de duur van het project. Als je tussentijds wilt stoppen, betaal je contributie tot het einde van het lopende project. Dit gaat in    op het moment dat de definitieve datum van het slot concert bekend is.
 • Dat je een actieve bijdrage levert aan de promotie, kaartverkoop en de organisatie van onze concerten. Ieder lid verkoopt tenminste 5 kaarten per concert.
 • We hebben de gewoonte om samen een concert op te bouwen en na afloop op te ruimen.
 • Dit geldt ook voor het klaarzetten van de piano en muziekinstallatie tijdens de repetities.
 • Dat je je actief inzet voor de acties die we organiseren om de concerten mogelijk te maken.
 • Als je gaat stoppen, ook na afloop van een project, meld je je officieel af per email.

Als koor zijn we ambassadeur van World Vision. World Vision heeft als doel om kinderen in ontwikkelingslanden tot bloei te laten komen.  Tijdens concerten vragen we aandacht voor dit belangrijke werk. Als koor sponsoren we een kindje van World Vision. De bijdrage hiervoor zit standaard in de contributie.