Corona protocol

Versiedatum: 18-8-2020

Samen veilig zingen

Na de lockdown proberen we weer vorm te geven aan het samen zingen als koor. Hierbij staan de veiligheid met de richtlijnen van het RIVM/Koornetwerk Nederland voorop.

Algemene richtlijnen

Houd 1,5 meter afstand, was de handen vaak en goed, schud geen handen, hoest of nies in de elleboog, raak het gezicht zo weinig mogelijk aan en blijf thuis bij klachten en laat je testen.

Bij klachten

Kom niet naar de repetitie als jij of een huisgenoot corona gerelateerde klachten heeft (verkouden, niezen, hoest, keelpijn, koorts). Ben je positief getest op corona en heb je in de afgelopen 2 weken samen gezongen? Geef dat z.s.m. door aan het bestuur (bellen, appen, mailen naar reflectionassen@hotmail.com)

Hoe doen we dat?

 1. Thuis:
 2. Op woensdag stuurt het bestuur de Gezondheidscheck in de Koorapp. Houd je aan die regels.
 3. Was je handen thuis en ga thuis naar de wc.
 4. Neem je eigen muziekstukken en waterflesje mee, deel deze niet met anderen.
 5. Kom niet te vroeg
 1. Kerk:
 2. Raak zo weinig mogelijk aan, zoals deurklinken
 3. Desinfecteer je handen bij binnenkomst
 4. Geef elkaar de ruimte in de gangpaden. Ga door de ‘hoofdingang’ naar binnen in de kerkzaal. Uit de kerkzaal gaan kan door de zij-ingang rechts en door de ‘hoofdingang’ voor de achterste rijen.
 5. In de zaal ga je op een aangewezen plek staan/zitten, waarbij in elk geval 1,5 meter rondom elke zanger is. Volg de aanwijzingen van Carola op.
 6. Tijdens en na afloop van de repetitie wordt de zaal ten minste 10 minuten gelucht (alle deuren open).
 7. De aangeraakte oppervlakten worden gedesinfecteerd (met doekjes).
 8. Er is geen pauze.
 9. Het adviesprotocol voorziet niet in een maximum duur van een repetitie. Wij houden 1,5 uur aan: van 20.00 uur tot 21.30 (tenzij anders aangekondigd).
 10. Blijf na afloop niet hangen of kletsen in of bij de kerk, maar ga direct naar huis.
 1. Organisatie
 2. Lucy stuurt elke woensdag de richtlijnen in de koorapp
 3. Bouke opent en sluit het gebouw en reinigt de oppervlakten
 4. Carola en de pianist bouwen zelf op wat ze nodig hebben
 5. De richtlijn is ook van toepassing op buiten zingen
 6. Iedere repetitie houden we een presentielijst bij