Blessings – 2013

‘Blessings’

was een concert waarin het thema ‘Blessings’ centraal stond. Er werden liederen gezongen waarin de zegeningen van God naar voren kwamen.

Dit concert werd gehouden in De Nieuwe Kolk en in samenwerking met Marcel & Lydia Zimmer.

We zongen onder andere het prachtige lied ‘Zie hoe Jezus lijdt voor mij’. In dit lied word de lijdensweg van Jezus op Goede Vrijdag, maar ook de opstanding van Jezus met Pasen bezongen. Een lied vol zegeningen.