Agenda

Op naar de zomer

Na de optredens en de algemene ledenvergadering hervatten we de repetities weer zoals we gewend zijn en gaan we ons alvast voorbereiden op het grote concert dat we begin volgend jaar willen gaan geven.

De repetities zijn elke donderdag vanaf 20:00 uur in de Kandelaar
Oude Molenstraat 20 te Assen

Wil je een keer komen kijken? Je bent van harte welkom!